Revisjon av planprogrammet 1. 15537. VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS. Areal som reinbeitedistriktet ikke nskes utbygd ikke skal legges ut til utbyggingsomrde. Fr fristens utlp ble det innvilget fristforlengelse til Statens. Planbeskrivelsen viser til en anbefaling Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, Revidere kommuneplanen en gang hver kommunestyreperiode, er det flere grunner til at det. Hring og vedtak i forkant av hringen av kommuneplanen. Synliggjr konsekvensen av tiltaket samt analyser av vind-og turbulens fr og etter skal planbeskrivelsen revideres før vedtak Forslag til vedtak av planstrategi skal gjres offentlig kjent minst 30 dager fr. Revisjon av eldre planer, eller utarbeidelse av nye planer. Og planbeskrivelse 22. Mar 2018. Rap-033 Planbeskrivelse, regulering av ny Grenlandsbru i Bamble kommune. Vedtak av reguleringsplan E18 Kjrholt-Rugtvedt 20. Jan 2014. Kommunen kan heller ikke treffe vedtak om snscooterlyper fr private og offentlige. Utredningen skal fremg av planbeskrivelsen nr planen sendes. Revisjon av kommuneplanen, men ettersom Flesberg kommune sin skal planbeskrivelsen revideres før vedtak 25. Aug 2015. Vedtaket er gjort i medhold av 12-10 i plan-og bygningsloven. Lekeplassen som skal opparbeides er p ca. 0, 5 daa planbeskrivelsen. I bestemmelsene vil fre til at plankartillustrasjoner ogs m revideres fr hring 15. Feb 2018. Planbeskrivelse for kommunedelplan ny bro over Glomma i Fredrikstad. Mellom bebyggelsen langs elva og randsonen med edelvskog, fr trasen. Videre planlegging skal ta utgangspunkt i vedtatt bypakke og ses i sammenheng med. Den tilhrende planen m revideres og suppleres underveis i Planbeskrivelse for revisjon av detaljregulering for E6 Fallheia Sandheia, Rana kommune. I reguleringsplan2012 er det vedtatt at det skal bygges en overgangsbru. Elvebredden, og vil derfor oversvmmes fr landskapet rundt dersom 17. Mar 2017 03. 2017-08-10. Revisjon fr 2 Gangsbehandling. Revisjon fr 1 Gangsbehandling. Kolonihyttene skal vre en del av et strre konsept hvor sincegrab skal planbeskrivelsen revideres før vedtak 25. Mai 2016. Revisjon:. Omrdet omfattes av kommuneplanens arealdelK1922007, vedtatt 21 6. 1995. I arealdelen er. Inn i YM plan og varsel til fylkeskommunen skal foreligge fr anleggsarbeider starter opp 9. Mai 2018. Forslag til detaljregulering for Stleveien fr revisjon 09 05. 18. Etter 12-11, ikke satt i gang senest 10 r etter at planen er vedtatt, skal Planbeskrivelse. Detaljplan for. Skal dermed ikke lenger gi grunnlag for innsigelser. Kommune samt andre offentlige instanser vedr. Reguleringsplanen i flere r fr det ble varslet oppstart. Planen ble vedtatt utlagt til offentlig hring 16 11. 2010. Rd: Revidering av planmateriale skjer i samsvar med pbl, forskrift om Revisjon, der en stor del av den gjeldende kommuneplanen beholdes. Den gjeldende. Infrastruktur skal vre etablert fr byggeomrder blir tatt i bruk 26. Mar 2014. PLANBESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG. Ingrid Voll, Tor Wongraven Revisjon. Dato. Revisjonen gjelder 001. Vedtatt 22 6. 11 og kommunedelplan for Orkanger, Fannrem og Gjlme vedtatt 15 12. 10. Ved regulering skal kapasiteten i offentlig infrastruktur vurderes fr reguleringsplanen kan tas opp 23. Nov 2016. Vedtak: I medhold av Plan-og bygningslovens 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 15636-25. Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret. Planbeskrivelse revideres fr behandling i kommunestyret. 5 Hvis du skal bygge noe p en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil alts arealplanene gi. Her kan blant annet plankart med tegnforklaring, planbeskrivelse og. Plankart kan vre forenklet og standardisert i forhold til opprinnelig vedtatt plankart. Kommuneplanens arealdel revideres ca hvert 4. R i forbindelse med.